Om Brug sproget

Brug sproget er et materiale der tager udgangspunkt i funktionel grammatik. Grammatikarbejdet foregår i en vekselvirkning med genrearbejde og med brug af nyere skrivemetoder. Der bruges både skøn- og faglitterære tekster som udgangspunkt for en del af opgaverne, ligesom der lægges vægt på at grammatikarbejdet også indebærer produktion af elevernes egne tekster i forskellige genrer.

Brug sproget er udarbejdet i forbindelse med Dansk Basisgrammatik af Ane Børup, Ulrik Hvilshøj og Bolette Rud. Pallesen. Brug sproget har derfor paragrafhenvisninger til Dansk Basisgrammatik der er en ny grundlæggende grammatik til folkeskolens ældste klasser. Opgaverne i Brug sproget er dog udarbejdet således at materialet kan anvendes alene.

Brug sproget giver mulighed for at arbejde ud fra forskellige vinkler i danskundervisningen:

  • Grammatik. Man kan arbejde kronologisk igennem bogen eller udvælge enkelte kapitler eller opgaver som klassen har behov for. Der er dog inden for hvert kapitel og bogen igennem en vis progression, og kapitlerne om sammensætning og afledning og sætningsled forudsætter kendskab til ordklasserne.
  • Genrer. Man kan arbejde med materialet ved at udvælge opgaver inden for samme genre til sammenhængende forløb, evt. i forbindelse med klassens øvrige danskfaglige aktiviteter.

Indholdsoversigten på side 5-10 i bogen giver overblik over de forskellige grammatiske, genremæssige og skrivemetodiske indgangsvinkler til materialet.

Til flere af ordklasserne er der sidst i kapitlet nogle korrekturopgaver der alle er opbygget på samme måde. De indeholder hver ti specifikke sproglige fejl som angivet i opgavens overskrift og fem uspecificerede fejl. Korrekturopgaverne giver mulighed for individuel fordybelse og sprogiagttagelse, hvad bl.a. den nye retskrivningsprøve lægger op til.

Brug sproget er ikke en systematisk lærebog i kommatering selv om der i enkelte opgaver indgår øvelser med kommatering. På denne hjemmeside kan man dog finde de vigtigste kommaregler og en række tekster til træning af disse. Herudover kan man også finde alle bogens tekststykker så eleverne kan hente dem ned og arbejde videre på computer.

I Brug sproget benyttes det ny komma.

Brug sproget anvender samme terminologi som Dansk Basisgrammatik.